Musiker Jacob Bugge, Thorning

Jacob Bugge har ingen handel før 1918. Han køber mest violinstrenge og nodehæfter. Det viste dækker perioden 1918-23. Han er ingen stor kunde.

Jacob Christensen Bugge, der fødtes 1. September 1885 i Mønsted, havde faaet sin musikalske uddannelse hos Musikdirektør S. Bjerregaard. Han virkede som Landsbyspillemand indtil 1932 (Uddrag fra Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere, Forlaget Vort Land, København 1937, 14. hæfte).