1. Hans Jensen, Demstrup, 2.  J.K. Kristensen, Frederiksdal, 3. Jac. Bugge, Thorning, 4. Vilh. Petersen, Kjellerup, 5. Jens Jensen, Kjellerup, 6. Chr. Holmberg, Kjellerup, 7. Hans Bjerregaard, Rødkjærsbro, 8. L. Thorup, Kjellerup, 9. Andr. Brobjerg, Rødkjærsbro, 10. S. Skovlund, Balle, 11. S. Bjerregaard, Kjellerup,  12. J.J. Bjerregaard, Rødkjærsbro, 13. P. Holmberg, Kjellerup, 14. J. Middelhede, Rødkjærsbro, 15. N. Hedegaard, Balle, 16. S. Kloster, Kjellerup, 17. K. Dyrberg, Kjellerup.