Hæfte nr.

Forklaring

01

eksempler: violin I, violin II, fløjte, trompeter, tenorbas

03

eksempel: violin I - det virker som om at trompeterne er trykt i hver sit stemme-hæfte

tekst: hvert hæfte indeholder 12-16 forskellige danse (også for de følgende hæfter)

05

eksempler: violin I, violin II, fløjte, trompeter, tenorbas

07

eksempler: violin I, violin II, fløjte, trompeter, tenorbas, strygebas (håndskrift)

08

eksempel: violin I - tekst: trompetstemmer som er trykt på ét blad

tenorbas og bas er trykt sammen (eksempel)

09

eksempel: violin I - tekst: hvert hæfte indeholder 16-20 forskellige danse

10

eksempel: violin I - tekst: tenor- og strygebas ligeledes på ét blad

11

eksempel: violin I - trykt besætning: 2 violiner, fløjte, klarinet, 2 trompeter og bas (sandsynligvis stryge- og  tenorbas som i hæfte 14)

14

eksempler: violin I, bas

21

eksempler: violin I, tenorbas, bas

76

eksempel: violin I - trykt besætning: klaver (solostemme), violin Imo, violin obligato, violin IIdo, Cello, Bas, Fløjte, Klarinet, 2 Cornetter og Trombone